Ziekte of overlijden melding

Het melden van ziekte of overlijden is dat van belang?


Jazeker is dat van belang!
Dit is belangrijk voor het in kaart brengen van de gezondheid van de stabyhoun. 
Door het vaststellen van gezondheidsproblemen en onderzoek kunnen wij een goed fokbeleid opstellen.
Zo kunnen wij zorgdragen voor ons Friese ras.

Meld het ook even bij de Raad van Beheer, mailadres info@houdenvanhonden.nl