Word Lid

Waarom lid worden:

Door lid te worden van de vereniging steunt u de vereniging maar ook het voorbestaan van de stabyhoun. Zodat dit ras gezond en behouden blijft.
Het is zo belangrijk dat dit ras blijft voortbestaan nu en ook in de toekomst.

Wat krijgt u voor uw lidmaatschap:

  • U steunt dat dit ras behouden blijft.
  • 4 x per jaar ontvangt u de nieuwsbrief met nieuwe ontwikkelingen van de vereniging.
  • Regelmatig georganiseerde wandelingen door heel Nederland.
  • Sinds 2015 een jaarlijkse kampioenschapsclubmatch.
  • Leden hebben toegang tot de ledenpagina’s waar u informatie kunt vinden over de Algemene Ledenvergadering, het ras etc.
  • Tevens vindt U via de ledenlogin de diverse formulieren voor het aanvragen van een fokadvies, aanmelden van Uw dekreu, aanmelden van een dekking, aanmelden van een geboorte, koopcontracten etc.
  • U heeft stemrecht op de Algemene Ledenvergadering over het beleid van Onze Stabyhoun.
  • De vereniging is voor de leden en met de leden!

Contributie:

Om lid te worden betaald u als algemeen lid € 30,00 per jaar. Bij doorlopende machtiging wordt dit € 27,50 per jaar.
Gezinslid en jeugdlid (tot 18e levensjaar) betalen € 13.75 per jaar.
Algemeen lid en gezinslid hebben stemrecht op de ALV.
Wij vragen geen inschrijfgeld.

Contact met de ledenadministratie

Voor opzegging en adreswijzingen kunt u contact op nemen via ledenadministratie@onzestabyhoun.nl

Inschrijf formulier nieuw lidmaatschap