Privacy Verklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum nog maar één privacywet geldt in de hele Europese Unie (EU). 

In het kader van de AVG hebben wij ons privacy beleid verduidelijkt. Zie onderstaand de Privacy Verklaring. 

PRIVACYVERKLARING

Het in deze privacyverklaring opgenomen privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de ‘Onze Stabyhoun )’ verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers, relaties of andere geïnteresseerden. Deze Privacyverklaring is vastgesteld op 3 mei 2018 en kan in de toekomst worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.onzestabyhoun.nl bekend gemaakt.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De Vereniging “Onze Stabyhoun kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten van Onze Stabyhoun omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of inschrijfformulier aan Onze Stabyhoun heeft verstrekt. Onze Stabyhoun kan de volgende persoonsgegevens verwerken: – voor- en achternaam – adresgegevens – bankrekeningnummer – telefoonnummer, emailadres, IP-adres – naam, geslacht, NHSB nummer, stamboomgegevens voorouders en nakomelingen van uw hond(en) – uitslagen van uw hond(en) op clubdagen, clubmatches, tentoonstellingen, (fokgeschiktheids)keuringen en andere wedstrijden ter publicatie in ons clubblad en op onze website – resultaten van (gezondheids)onderzoeken van uw hond(en) ter publicatie in ons clubblad en op onze website – foto’s van u en/of uw hond(en) tijdens de deelname aan door de vereniging georganiseerde evenementen en activiteiten ter publicatie in ons clubblad en op onze website / Facebook pagina – Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch WAAROM ONZE STABYHOUN DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT Onze Stabyhoun verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen via telefoon, post of email als u daar om verzoekt, en/of om de door u gebruikte diensten van Onze Stabyhoun te verlenen zoals bijvoorbeeld: – afhandelen van uw betaling van het lidmaatschap; – toesturen nieuwsbrief, clubblad, uitnodigingen etc; – deelname aan activiteiten van Onze Stabyhoun ; – ten behoeve van het fokbeleid en fokkerijzaken

HOE LANG ONZE STABYHOUN GEGEVENS BEWAART

De Onze Stabyhoun bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de dienstverlening te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien de gewenste dienstverlening van Onze Stabyhoun door u wordt opgezegd.

DELEN MET ANDEREN

De Onze Stabyhoun verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening aan u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien Onze Stabyhoun voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik maakt van de diensten van derden, zogenaamde bewerkers, heeft Onze Stabyhoun als verantwoordelijke met de bewerkers een verwerkersovereenkomst gesloten. Huidige status per 1-1-2018: – De Onze Stabyhoun maakt geen gebruik van diensten van derden – De Onze Stabyhoun verstrekt jaarlijks de NAW-gegevens van haar leden aan de kennelclub ‘Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland’, waarbij Onze Stabyhoun aangesloten is. Dit is een verplichting voortvloeiende uit het lidmaatschap als erkende rasvereniging bij de Raad van Beheer. – het doorverwijzen van kopers naar fokkers en contact tussen fokkers en reuenhouders.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Onze Stabyhoun worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Onze Stabyhoun gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Onze Stabyhoun: secretaris@onzestabyhoun.nl. Onze Stabyhoun zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Onze Stabyhoun neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de Onze Stabyhoun maakt gebruik van een SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De computers met persoonlijke gegevens zijn beveiligd via beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Onze Stabyhoun verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Onze Stabyhoun via het emailadres: secretaris@onzestabyhoun.nl.

CONTACTGEGEVENS

Onzestabyhoun.nl is een website van Onze Stabyhoun.
Adresgegevens: Onze Stabyhoun, adres gegevens volgt
Secretariaat: fokkerijzaken@onzestabyhoun.nl
Ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer: 57407428