Opzeggen Lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan tot uiterlijk 1 November van het lopende contributie jaar per email naar de penningmeester (penningmeester@onzestabyhoun.nl)