Uniek Baasjes Nummer (UBN)

Het UBN voor alle honden fokkers (ook eenmalig)

Er is nog altijd onduidelijkheid over de verplichte registratie van mensen die straks een nestje (honden)  krijgen, of van mensen die honden over de grens Nederland in brengen.

Wanneer de maatregel precies ingaat is nog onbekend, de invoeringsdatum is afhankelijk van de voortgang in het wijzigingstraject. Zodra dit rond is, zal een definitieve datum worden vastgesteld. De invoering zal in ieder geval niet plaatsvinden voor 1 juli 2021.

Lees hier meer over het UBN.