Keurmeesterexamen

                                

 

Samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen en Onze Stabyhounen verband met keurmeesterexamen.

Op 18 september heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen (NVSW) en Onze Stabyhoun. Doel van deze bijeenkomst was om met elkaar te bespreken hoe we gezamenlijk het keurmeesterexamen, dat plaats zal vinden op 21 april 2018, kunnen voorbereiden en organiseren. Het is immers in het belang van het ras dat (kandidaat) keurmeesters een zo volledig mogelijk beeld hebben van de raskenmerken en diversiteit in ons ras.

We kunnen hierbij melden dat er een commissie keurmeesterexamen Stabijhoun 2018 (CKE) is samengesteld met de volgende leden:

Namens de NVSW:
– Marijke Teusink (lid Fok Advies Commissie) Voorzitter CKE
– Hans v.d. Hoek (lid bestuur NVSW)

Namens Onze Stabyhoun:
– Bertha van Engelen (lid bestuur Onze Stabyhoun) Secretaris CKE
Joke van Gemert (lid commissie Fokkerijzaken)

Deze commissie wordt nog uitgebreid met twee keurmeesters, te weten de heer W. Arxhoek en de heer D. Rutten. Mevrouw D. Striegel zal deel uitmaken van de opleiding. De voorbereiding zijn inmiddels concreet gestart en kandidaat keurmeesters voor de opleiding hebben allemaal de data voor het examen en opleiding te horen gekregen.

Een examen kan natuurlijk niet zonder honden (en goede voorbrengers). De commissie zal dan ook een aantal van u gaan benaderen met het verzoek of u tijd wilt vrijmaken om uw hond te tonen op een praktijkdag of (proef)examen.

Als laatste is het leuk om te weten dat de kandidaat keurmeesters, als onderdeel van hun opleiding, ook een actieve rol krijgen bij de diverse Verenigingsactiviteiten in 2017 en 2018 (bv. De fokkersdag, nakomelingendag en clubmatch).

Wij zien uit naar een goede samenwerking.

Marijke Teusink                                            Bertha van Engelen
voorzitter CKE                                               secretaris CKE
Nederlandse Vereniging voor                       Onze Stabyhoun
Stabij- en Wetterhounen