Mededelingen van het Bestuur

Hieronder vindt u de mededelingen die uit bestuursvergaderingen tot stand zijn gekomen, dit zijn actie punten van het bestuur.

 

Mededelingen bestuursvergadering 12-10-2014

  • Amanda Uijtdehaag treed terug als voorzitster van de werkgroep fokkerijzaken en Hein van Althuis neemt haar taken over als voorzitter.
  • Om meer leden te krijgen gaan we via onze fokkers hun pupkopers aanbieden om gratis het eerste jaar lid te worden van Onze Stabyhoun.
  • De fokkerijzaken komt voor de ALV met een voorstel naar het bestuur om op de ALV het fokregelement op een aantal punten aan te passen.
  • Het bestuur is genoodzaakt om een sanctiebeleid op te stellen, dit zal in de ALV in stemming worden gebracht.
  • Volgend jaar word de kampioensclubmatch gehouden op 13-6-2015

Mededelingen van bestuursvergadering 4-5-2014

  • We zijn als vereniging nu ook lid geworden van de Nederlandse rashonden vereniging.
  • De Website hosting gaan we onderbrengen bij een andere provider.
  • We gaan leuke gadgets aanschaffen voor de vereniging die we op bv Bijke Dei enz kunnen verkopen.