Mededelingen van het Bestuur

Hieronder vindt u de mededelingen die uit bestuursvergaderingen tot stand zijn gekomen.

Tijdens de Bijzondere Algemene Leden Vergadering d.d. 21 November 2021 is er een nieuw bestuur gekozen. Het eerste overleg van het nieuwe bestuur zal medio December 2021 plaatsvinden. Resultaten komen op deze pagina.

Verslag bestuursvergadering medio December 2021 volgt z.s.m.