Downloads Puppyzaken

Hieronder vindt u een voorbeeld van een puppymap zoals u deze voor u pupkopers kan gebruiken. Het is vrij aan alle leden deze naar eigen wensen te veranderen en of aan te vullen.