Jonge honden dag

“ Jonge Honden dag 3 April 2022”

Op zondag 3 April, aanvang 13.00 uur, houden wij onze Jonge Honden Dag,

  • Locatie Apeldoorn-Noord, de Oranje Hal van WWNA,
  • Bentweideweg 25,
  • Wenum-Wiesel
  • Vanaf 12.30 uur is de hal geopend

Tijdens deze middag zullen de keurmeesters D. Loods en D. Striegel, de nesten welke in Oktober 2020 t/m maart 2021 geboren zijn, beoordelen. De nestkeuring is voor elke hond meteen een eerste aankeuring voor de fokkerij. Wanneer u daadwerkelijk met uw hond wilt gaan fokken is er een tweede aankeuring nodig of een show resultaat met minimaal ZG waarbij de hond ouder dan 15 maanden moet zijn. De eerste aankeuring tijdens de nestkeuring is gratis. De kosten voor de tweede aankeuring vanaf 15 maanden is voor leden € 25,00 en voor niet leden € 50,00.

Naast deze nest beoordelingen maken we er een gezellige middag. Zo zal er aandacht zijn voor agility, vraagbaak mbt fokken, opvoeden etc.

Met de betreffende fokkers is persoonlijk contact opgenomen waarbij onder meer het verzoek zal zijn de pupkopers te vragen aan de jonge hondendag deel te nemen. Indien er geen bezwaren zijn voor het verstrekken van de adressen van de pupkopers zullen die ook door de vereniging uitgenodigd worden om deel te nemen.

De gezellige bar van rijvereniging WWNA

Met behulp van onderstaand inschrijfformulier kunt u zich tot 25 maart 2022 aanmelden.

Tot 3 april in Wenum-Wiesel.