Jonge honden dag

“ Jonge Honden dag 2019”

Gelijktijdig met de ”Kampioenschapsclubmatch” van onze vereniging op 7 September 2019 zullen Mevr. Tineke Pillement-Heiden en Dhr. Dirk Loots de nesten beoordelen welke in 2017 geboren zijn.

Voor verdere info m.b.t. De Kampioenschapsclubmatch, klik hier en U komt uit op de betreffende pagina.

In de namiddag zullen de keurmeesters de aanwezige ouderdieren en hun nest beoordelen en bespreken.

Met de betreffende fokkers zal persoonlijk contact worden opgenomen waarbij onder meer het verzoek zal zijn de pupkopers te vragen aan de jonge hondendag deel te nemen. Indien er geen bezwaren zijn voor het verstrekken van de adressen van de pupkopers zullen die ook door de vereniging uitgenodigd worden om deel te nemen.

Het formulier voor de aanmelding en een enquête m.b.t. de jonge honden vindt U onderstaand.

Tot ziens in Hoenderloo