Hessel fan ‘t Paradyske X Famke Barta fan ‘t Molenaarshiem

nest-jannie

Geboortedatum: 24 November 2016
Kennelnaam: fan ‘t Molenaars Hiem
Vader: Hessel fan ‘t Paradyske
Moeder: Famke Barta fan ‘t Molenaarshiem
Reu/Teef 3/3    Geen pups beschikbaar
Fokker: W. Mulder
Woonplaats: Dwingelo
Telefoon: 052-1592329
Email: janniewiecher@hotmail.com
Website: