Friso Tjibbe Út it Suden x Enny Doutzen Fan de Moaie-Hôvingen

Geboortedatum:  28-mei 2017
Kennelnaam:  Fan de Moaie Hôvingen
Vader:  Friso Tjibbe Út it Suden
Moeder:  Enny Doutzen Fan de Moaie Hôvingen
Reu/Teef  8/3
Fokker:  B. van Engelen
Woonplaats:  Schoonhoven
Telefoon:  06-50250221
Email:  bertha@moaie-hovingen.nl
Website:  www.moaie-hovingen.nl