Jisse fan Holwerda Sathe x Famke Barta fan’t Molenaars Hiem

Geboortedatum: 28/03/2018
Kennelnaam: fan’t Molenaars Hiem
Vader: Jisse fan Holwerda Sathe
Moeder: Famke Barta fan’t Molenaars Hiem
Reu/Teef 5/2
Fokker: Wiecher Mulder
Woonplaats: Dwingeloo
Telefoon: 0521 592329
Email: janniewiecher@hotmail.com
Website: N.V.T
Toelichting: Geen pups beschikbaar