Fabe Tjibbe ut it suden

Naam: Fabe Tjibbe ut it sudenfabesta

NHSB nummer: 2927356
Geboortedatum: 05.06.2013
fokgeschiktheidskeuring: ja
HD uitslag: A
ED uitslag: vrij
cerebrale dysfunctie Vrij
DNA certificaat: Ja
Woonplaats: Driebruggen
Contact eigenaar: g.bode@hetnet.nl 06-10139666