Aukje Indy Fan ‘t Trijebergje x Luke Lotus Fan de Moaie-Hôvingen

Kennelnaam  Fan ‘t Trijebergje
Teef Aukje Indy Fan ‘t Trijebergje
Reu Luke Lotus Fan de Moaie-Hôvingen
Naam Hein de Winter
Woonplaats Driebergen
Contact 0648136251
Email dewintera@ziggo.nl