Verslag wandeling 15 mei 2022

Stabij wandeling zondag 15 mei 2022

De eerste Stabij wandeling heeft weer plaatsgevonden.

Wandeling 15 mei 2022

We zijn met een mooi groepje wezen wandelen. Het was al flink warm, maar door de mulle zandpaden links te laten liggen, het wandel tempo wat lager te houden was het heerlijk wandelen. Bij de vijver hebben we kunnen genieten van onze ‘vooral’ pootjebadende honden.

Pootje baden

Op de terugweg naar de ontmoetingsplaats hebben we 1 klimmetje gemaakt in plaats van de gehele heuvelrug te nemen. Onder het genot van een hapje en een drankje hebben degenen die mee wilden nog een poosje nagepraat en daarna is iedereen weer naar huis gegaan.

Animal Event zondag 8 mei

Animal Event Beekse Bergen Hilvarenbeek

Zondag 8 mei 2022 stonden Nicole en ik (Marijke) voor Onze Stabyhoun op het Animal Event. Wat een leuke dag was dit en wat was dit super georganiseerd door de organisatie. We zaten aan het strandpaviljoen met diverse andere rasverenigingen en hadden een  gezellig strandhuisje.

Animal Event 2022

Gelukkig hadden we een puppy-ren bij ons. Die hebben we zodanig voor het huisje gezet dat onze 4 stabij’s die we bij ons hadden gezellig de mensen konden begroeten die langs kwamen. Verder liepen ze dus lekker los in de ruime stand. Iedereen die een Stabij of Wetter bij zich had is bij onze stand geweest voor info of een gezellig praatje. We hebben veel nieuwsbrieven, stikkers, pennen en  sleutelhangers uitgedeeld. Ook hebben we diverse mensen gesproken die interesse hebben voor ons mooie ras. Alle vragen konden we beantwoorden en we hebben alle knappe Stabij-tjes, Wetters en alle andere honden die aan bij de stand kwamen voorzien van water en iets lekkers.

Animal Event 2022

Om 12 uur was er een hondenparade waar we eerst met alle 4 de honden een paar rondjes mochten lopen. De spreker vertelde ondertussen iets over het ras. Nadat alle rassen zich gepresenteerd hadden was er nog een parade met alle hondenrassen tegelijk.

Uitlaten kon op diverse plaatsen en we zijn ook nog even op het geheel afgezette hondenstrand geweest. Ook de Farm food escape rooms waren leuk. Je ook nog bv suppen met de hond, doggy diving was spectaculair. Er was teveel om op te noemen eigenlijk, maar het was vooral erg gezellig en leuk voor baasjes, kids en de honden. Wij vinden het zeker een aanrader om naartoe te gaan, met niet alleen honden, maar ook katten, paarden, geiten, konijnen en andere kleinere boerderijdieren.

Animal Event, een geweldig leuk evenement; we komen volgend jaar graag weer om ons mooie ras te presenteren.

Grasaren

Waarschuwing voor iedereen met een hond!

De eerste grasaren( mouwkruipers) zijn al weer gespot! Over een aantal weken zie je er een explosie van! Deze grasaartjes zitten eerst als een kluwen bij elkaar en als ze verdrogen valt dit plantje ” uit elkaar”.

Deze kleine grasaartjes kleven vast aan de vacht van je hond als deze er doorheen loopt! Er zitten weerhaakjes aan waardoor dit plantje maar één kant uit kan, namelijk de huid in van je hond!

Dit kan hele gemene fistels veroorzaken. De grasaar kan heel wat schade aanrichten. Ze kunnen zelfs in een oog en een oor terecht komen, met alle gevolgen van dien.

Heeft je hond een verdikking op zijn poot of teen, klappert je hond overdreven met zijn kop en zie je dat je hond knijpt met een oog, twijfel niet en ga naar je dierenarts!

Zo kan de schade beperkt blijven voor je lieve viervoeter.

Bron: dk berkelenrodenrijs/wereldhonden.eu/dier-en-natuur.info.nl

 

Uniek Baasjes Nummer (UBN)

Het UBN voor alle honden fokkers (ook eenmalig)

Er is nog altijd onduidelijkheid over de verplichte registratie van mensen die straks een nestje (honden)  krijgen, of van mensen die honden over de grens Nederland in brengen.

Wanneer de maatregel precies ingaat is nog onbekend, de invoeringsdatum is afhankelijk van de voortgang in het wijzigingstraject. Zodra dit rond is, zal een definitieve datum worden vastgesteld. De invoering zal in ieder geval niet plaatsvinden voor 1 juli 2021.

Lees hier meer over het UBN.

Gaat hondenwelzijn nog wel om het welzijn van honden?

Al lange tijd is de Raad van Beheer en daarmee de georganiseerde kynologie het mikpunt van een aantal activistische organisaties. Een recent artikel geeft duidelijk inzicht in de achtergrond.

Laten we even kijken naar het gedrag van deze organisaties en een aantal zaken op een rijtje zetten.

 • Achter de verschillende organisaties zitten vaak dezelfde mensen. Het gaat om een kleine groep die verbonden is door hun ideologie maar soms ook door veel persoonlijkere relaties. Dat netwerk verbindt niet alleen deze activistische organisaties maar ook een aantal journalistieke en politieke organisaties.
 • Dat dit zo ver gaat dat er nog nauwelijks sprake is van objectieve journalistiek is ook anderen opgevallen: https://www.nieuweoogst.nl/…/zijn-er-wel-objectieve-journal…
 • In een aantal gevallen zijn er overleggen met deze organisaties, waarbij genomen en te nemen maatregelen worden besproken. Bij verschillende gelegenheden zijn daarbij complimenten gegeven aan de aanpak vanuit de georganiseerde kynologie, maar die krijgt het publiek uiteraard nooit mee.
 • De georganiseerde kynologie werkt hard aan het zo veel mogelijk garanderen van gezonde honden. Natuurlijk zitten er binnen iedere groep meer en minder gemotiveerde mensen, worden er wel eens fouten gemaakt en gaat het niet altijd zo snel als we zouden willen. En uiteraard is gezondheid ook een moeilijk te garanderen kwaliteit, anders zouden ook wij mensen geen artsen meer nodig hebben. Maar binnen onze mogelijkheden doen wij veel.
 • In Nederland zijn naar schatting 1,5 miljoen honden. De jaarlijks benodigde toestroom is dan ongeveer 150.000 nieuwe honden per jaar, overwegend puppy’s. Daarvan worden er ca. 35.000 per jaar met stamboom gefokt via de Raad van Beheer en haar leden. Het gaat dan overwegend om fokkers die fokken uit liefde voor het ras en veelal een deel van de gefokte honden zelf aanhouden en liefdevol verzorgen.
 • De overige 75% zijn kruisingen maar veelal ook op rashonden lijkende dieren (de zgn. look-alikes). Hoewel deze laatste geen traceerbare afstamming hebben worden ze vanwege hun uiterlijk vaak toch onterecht aangeduid als rashonden en wordt de verantwoordelijkheid voor deze groep vaak toegewezen aan de Raad van Beheer. Helaas komen deze honden soms uit Nederlandse, maar vooral uit buitenlandse broodfokkerijen. De aandacht voor gezondheid en welzijn binnen die industrie is volledig ondergeschikt aan de verdiensten. De handel in deze honden is geclassificeerd als het grootste clandestiene circuit na de drugshandel, uitgedrukt in geld.
 • Vreemd genoeg hoort u de activistische organisaties nooit over deze groep. Dat is des te pijnlijker omdat maatregelen binnen de stamboompopulatie om de gezondheid te garanderen vaak leiden tot hogere kosten en dus een hogere prijs, en men bij een stamboompup vaak een langere wachttijd heeft voor men een pup kan aanschaffen, waardoor meer mensen kiezen voor een hond van een broodhandelaar en -fokker. Goedkoop en direct beschikbaar. Dat die uit het buitenland geïmporteerde honden er slechter aan toe zijn wordt bevestigd door een rapport in opdracht van de minister: https://www.rijksoverheid.nl/…/2…/06/20/zo-ziek-als-een-hond
 • Op maandagavond 14 oktober 2019 kunt u in het TV programma ‘Ellie in de handel’ zien waar het grootste deel van de puppy’s vandaan komen die niet door de verantwoorde rashondenfokkers in Nederland worden gefokt. Dit is de fokkerij en handel van honden die door organisaties als Dier & Recht gepromoot worden als zij het publiek vertellen dat ze geen hond met een stamboom moeten kopen.
 • Ook in voorgaande jaren is deze handel meermaals in het nieuws geweest en waarschuwde het platform Fairfok, met daarin vooraanstaande dierenbeschermers, dierenartsen, wetenschappers en opleiders, voor deze malafide handel in de brochure ‘Fairfok, zo kies je een gezonde en sociale hond’: www.houdenvanhonden.nl/hondkopen

Verslag Tweede Open Frysk kampioenskip

 

Beste Stabyhoun:  Marianne van Dam met Koen Jelle fan è Âlde Leane

Beste Wetterhoun:  Gre Mostert met  Limka

Open Friese Kampioenschappen Stabyhoun en Wetterhoun: iedereen hoort erbij

 

Organisator Jan Hoogsteen toont zich bijzonder tevreden over het verloop van de Open Friese Kampioenschappen Stabyhoun en Wetterhoun, die op zaterdag 29 juli plaatsvinden in Wouterswoude, enkele kilometers onder Dokkum. Dit hondenvenement maakt deel uit van de zogeheten Boerendag van de Friese Paardendagen. De weergoden zijn ons zeer gunstig gezind. In de ochtenduren is  het in grote delen van Nederland behoorlijk regenachtig. Vanaf de start van deze ‘hounedei’ valt er geen spat regen meer. Exposant Astrid Verhage en haar zoon Joeri hebben vergeefs een handig kunststof regenzeiltje gespannen om onder te schuilen. In zekere zin fungeert dat de resterende dag als zonnescherm waaronder hun twee honden lekker luieren.

 

Keurmeester Diana Striegel geeft openlijk commentaar op de te exposeren Stabyhounen en Wetterhounen. In totaal wordt een vijftigtal Friese honden geshowd. Iets meer dan dertig ‘Bijkes’ worden geteld, de andere zijn Wetterhounen. Stichting Zino is met een stand langs de ring aanwezig. Zino bestaat uit louter vrijwilligers en is opgericht met het doel een Friese hond te herplaatsen bij een nieuwe en geschikte eigenaar. Opvallend is de opkomst van de groep exposanten uit met name Zuid-Holland, Gelderland en zelfs is er iemand aanwezig uit België.

 

Jongere en oudere Stabyhounen komen aan het oog van het publiek voorbij. Een enkele keer laat een ‘Bijke’ de staart tussen de benen hangen. ‘Da’s een beetje onwennigheid’, aldus Diana Striegel. De ervaren Stabyhounfokker en exposant Marianne van Dam geeft prettig toelichting op een ‘Bijkepaar’ en een gefokte nazaat daarvan. Haar fraaie Stabyhounreu Koen Jelle fan è Âlde Leane wordt tot eindkampioen uitgeroepen. Wetterhounteef Limka, van de exposanten Gre en Henk Mostert, behaalt de eretitel van haar ras.

 

Stabyhoun Bink, van eigenaren Dick Visser en Monique Adriaanse, werd vorig jaar tot Fries Kampioen uitgeroepen. Om de sportieve eer te verdedigen, neemt het paar nu wederom deel met Bink. Overigens wordt hij ook ingezet in de jacht. Bink, bijna drieënhalf, is ‘erg goed in het zoeken in van de prooi voor het schot’, aldus Dick Visser. Ook showt hij Lex, een jonge Wetterhounreu van veertien maanden. ‘Lex gaat ook mee op jacht. Hij ziet goed wat anderen honden doen. Ik heb hoge verwachtingen van hem’, zegt een optimistische Dick Visser. Hij laat zich enthousiast uit over het hondenevenement in Wouterswoude. ‘Hier ontmoeten we mensen die de honden niet goed kennen. Op een reguliere show weet iedereen alles wel van ze.’

 

Uiteraard doen zich er de gebruikelijke discussies voor in een gemoedelijke atmosfeer over wat wel of niet een mooie Stabyhoun of Wetterhoun is. Bij dit laatste ras gaat het vaak of de spiraalstaart, het sieraad van het ras, wel goed op het kruis wordt gedragen. Ook moppert een teleurgestelde exposant over de beoordeling van de keurmeester. Dat is niet erg. Het hoort bij een dergelijk gebeuren. Er kleven wat foutjes aan het evenement. De bereikbaarheid van de geluidsinstallatie is enigszins beperkt en heeft er iets meer afstand mogen zijn tussen de opstelling van twee stands, die van stichting Zino en Onze Stabyhoun, ten opzichte van de ring. Ook zijn er typefoutjes geslopen in de tekst van het programma, waardoor een enkele hond in een verkeerde  categorie wordt gekeurd. Voor de volgende editie van 2018 is het aan te bevelen een korte presentatie te doen over de werkeigenschappen van onze honden. Daarvoor hebben we voldoende ervaren  jagers, trainers en veldmensen ter beschikking.

 

In de regio van Wouterswoude woonden voor de Tweede Wereldoorlog tientallen mollenvangers en dus kenners van de Stabyhoun. Het is bekend dat er in de crisisjaren van de jaren dertig doelbewust  Stabyhounen en Wetterhounen werden gekruist met als oogpunt een betere jachthond te verkrijgen voor de bunzingjacht. De jachtpassie van ‘Bijke’ en de kracht van de Wetterhoun waren de basisgedachte daarvoor. Hoe dan ook, anno 2017 lopen er talrijke kruisingen van beide rassen in Nederland rond.

 

Wiebe Dooper

 

 

 

Derde Open Frysk Kampioenskip

27 & 28 Juli 2018, Frysk Kampioenskip Stabij en Wetterhoun

Door te weinig inschrijvingen hebben we tot onze spijt moeten besluiten ons uit het evenement terug te trekken

 

“DERDE OPEN FRYSK KAMPIOENSKIP FRIESE STABIJ EN WETTERHOUN”

 

De rashondenverenigingen “Onze Stabyhoun” en “De Wetterhounvereniging Nederland” zijn twee jonge rashondenverenigingen die zich ten doel hebben gesteld de twee Friese hondenrassen te behouden. Deze doelstellingen zijn gelegen op het behoud van karakteristieke kenmerken van gedrag, gezondheid en uiterlijk. Onze doelstelling is de Friese Stabij de Friese Stabij te laten te laten blijven en de Wetterhoun de Wetterhoun te laten blijven.

Beide verenigingen werken goed samen en deze samenwerking resulteert in de organisatie van het Open Frysk Kampioenschap Friese Stabij en Wetterhoun. De eerste editie vond plaats in 2016 en dit was een groot succes. De voorbereidingen voor de editie van 2018 zijn inmiddels begonnen.

Het kampioenschap biedt beide verenigingen de mogelijkheid zich te presenteren aan een groot publiek en kan daarmee de doelstelling van beide verenigingen onder de aandacht  brengen. Daarnaast is het een unieke gelegenheid om de Friese hounen zelf en haar geschiedenis  een grotere bekendheid te geven. Beide hondenrassen werden in de tijd eerder als Fries hondenras gekwalificeerd dan als Nederlands ras!

Het kampioenschap is onderdeel van de Paardendagen (Boerendag) te Wouterswoude. Op deze Boerendag (zaterdag 28 juli 2018) worden al een aantal andere Friese agrarische cultuurdragers gekeurd. Dit zijn naast de (Friese) paarden, het Fries rundvee en de Friese geiten. De beide Friese hondenrassen passen prima in dit rijtje en als Friese (boerderij)honden zullen ze hun plek vinden op de Boerderijdag. De plaats van handeling, Wouterswoude, is gelegen in een streek waar de Fryske hounen, een lange geschiedenis hebben als (arbeiders) jachthond op hermelijnen, mollen en wezels.

Een impressie van de Paardendagen vindt u op www.paardendagen.nl

Zoals u bovenstaande inleiding kunt afleiden zijn beide besturen bijzonder content dat ze onderdeel zijn van dit grote geheel.

Zoals in de aanhef staat vermeld: de verenigingen richten zich op kenmerken van gedrag, gezondheid en uiterlijk. Uiterlijkheden staat dus niet voorop!! Graag laten wij dus zien wat de Friese Stabij en de Wetterhoun allemaal in zijn mars heeft. Dit doen wij door het geven van een jachtdemonstratie en een hondenkeuring.

Wij hebben de bekende keurmeester de heer G. Mensink bereid gevonden de Friese hounen te keuren. Aangezien de uiterlijke kenmerken niet van het hoogste belang zijn zal er een keuring worden opgezet die wat anders samengesteld dan bij landelijke hondenshows. Het gaat er dus wat anders aan toe!

Deze opzet staat ons voor ogen:

 • Aanvang keuring 10.30 uur.
 • Het gaat om de erkende titel: Open Frysk Kampioen 2018, dit is een officiële en zelfstandige titel.
 • Er is geen CAC-punt te verdienen. Het kampioenschap levert dus geen punten op voor het Nederlands kampioenschap.
 • Elke houn, in het bezit van een stamboom, mag meedoen, lidmaatschap van een vereniging is niet noodzakelijk.
 • In de ochtend vinden de keuringen plaats waarbij de honden verdeeld worden over 8 rubrieken. We zullen het evenement starten in het tweede gedeelte van de ochtend. Een ieder kan rustig naar Friesland rijden.
 • We hebben de volgende groepen:
Stabij Wetterhoun
Honden 9-24 mnd Mnl Mnl
Vrl Vrl
Honden > 24 maanden Mnl Mnl
Vrl Vrl
 • De winnaar van iedere groep gaat door naar de finale in de middag. In de finale worden uit de vier Stabij’s en uit de vier Wetters de Fries Kampioen Friese Stabij en de Fries Kampioen Wetterhoun verkozen.
 • De inschrijving is geopend.
 • Kosten 5 euro per deelnemende hond, overmaken op rekeningnummer  nl18 INGB 0008 0913 39 tnv Onze Stabyhoun

 

Fotoverslag Jachtclinic

Verslag Bijke Dei te De Westereen

Op 19 september was alweer de 4e Bijkedei.

 

Met een heerlijk zonnetje op onze bol hebben we kunnen genieten van de Bijkes, die in grote getale aanwezig waren op camping De zilveren Maan in de Westereen.

Na de opening van onze voorzitter Hein de Winter werd er een interessante lezing gegeven over jacht en natuurbeleving door Jan Oostenbrug. Daarna konden de baasjes gaan kijken en/ of speuren met hun bijke. Ervaren wat de jacht inhoud bij de Jacht en Speurtraining gegeven door Sjoerd Riemersma.

Ook was er een hele leuke workshop behendigheid en gedragsbegeleiding verzorgd door hondenschool Hunewille. Ondertussen werd er ook hard gewerkt door Aaltjes trimsalon, zij had het druk met het plukken van alle oortjes. RTV Noordoost Friesland heeft nog een interview afgenomen van de voorzitter Hein van Althuis en één van de leden voor de radio. Het is een erg leuk gesprek geworden, de Bijke Dei is hierbij goed gepromoot. Er zijn maar liefst 19 honden aangekeurd en van 18 honden bloed afgenomen die zal worden onderzocht in de Universiteit Utrecht. Voor die baasjes toch een spannende periode totdat de uitslag bekend is.bijkedei2015_70

Het bestuur wil alle vrijwilligers van deze dag bedanken in het bijzonder de organisatie Hein van Althuis, Jan Hoogsteen en Mient de Haan. Ook gaat onze dank uit naar alle sponsoren die het hebben mogelijk gemaakt deze geweldige dag gratis aan te bieden aan alle Stabijliefhebbers en look a likes.

 

We kijken terug op een zeer gezellige geslaagde dag!

 

Het bestuur van Onze Stabyhoun