Verslag Fries Kampioenschap voor de Friese Stabij en Wetterhoun.

De Wetterhounvereniging Nederland (DWN) en “Onze Stabijhoun” hebben op 30 juli 2016 de eerste editie van het Fries Kampioenschap gehouden voor de hondenrassen waarvan zijn de belangen behartigen. Dit kampioenschap vond plaats in Wouterswoude en was onderdeel van de Boerendag; dit is de zaterdag van de zogenaamde Paardendagen. De organisatie van de Paardendagen kwalificeert zichzelf als het “meest gezellige evenement van Friesland”. In dit verslag zal blijken dat dit zondermeer terecht is.
De organisatie van dit evenement was al in juli 2015 begonnen toen een delegatie van “Onze Stabijhoun” de Paardendagen bezocht om te beoordelen dit agrarisch getinte evenement een goede uitvalsbasis zou kunnen zijn voor het te organiseren Fries Kampioenschap. Dit was zeker het geval. Ook daar zijn direct al de eerste contacten gelegd met het bestuur van de Paardendagen en de organisatie van de Boerendag. Ons viel op de dat de zaken aldaar zeer soepel werden georganiseerd.

 

Voordelen van de Paardendagen zijn:
We zijn betrokken bij een organisatie die staat als een huis.
Op de Boerderijdag vinden al meerdere keuringen plaats van Friese dieren. Voor een keuring van Friese honden is dit dé gelegenheid.
Er zijn vele andere activiteiten: het maakt de reis naar Noord Oost Friesland meer dan de moeite waard.
Wij als organisatie konden ons richten op het organiseren van de wedstrijd. Wij hoefden maar bij de PD-organisatie aan te geven waarover wij wilden beschikken en het werd voor ons geregeld.
Op de Paardendagen 2016 hebben we ons als volgt gepresenteerd.
1. Jachttraining
2. Stand met informatie van de vereniging
3. Een fokker had een nest pups meegebracht te socialisatie
4. Fries Kampioenschap

 

Wij beoogden deelname van 50 honden. Dit hebben we niet gehaald. Met na-inschrijvingen ter plekke hebben 38 honden meegedaan. Een reden van het niet halen van het maximum was de moeizame publiciteit in de aanloop naar het event.
We hadden gedacht dan we met deze activiteit heel gemakkelijk publiciteit in Friesland zouden kunnen genereren. Dit bleek in eerste instantie niet het geval. Op onze uitgebrachte persberichten sloeg men niet aan. Echter op 29 juli kregen we het verzoek om toch bij Omrop Fryslan in radio en tv-programma’s te verschijnen. Dit is ook gebeurd. Van de dag zelf verslag gedaan in de Leeuwarden Courant en in het Friesch Dagblad.
Een ander nadeel was dat het de organisatie van de Paardendagen dit jaar niet lukte om de zogenaamde Paardendagenkrant uit te brengen. Deze krant werd verspreid bij meer dan 10.000 gezinnen. Hopelijk wordt dit volgend jaar weer opgepakt.

 

Groot plus en alles bepalende factor: Het Weer!! Het weer zat ons buitengewoon mee. Op vrijdagmiddag was er nog een zeer zware bui over Wouterswoude getrokken die het terrein (en dan met name de opgangen) moeilijk begaanbaar maakte. Op zaterdag was de verwachting: minder buien. Maar wij hebben helemaal geen bui gehad. Hollandse luchten in Fries decor leverde iconische beelden en zonnige gezichten bij organisatie, deelnemers en publiek. Aan het eind van de dag slechts rood verbrande hoofden. Ook hier zagen we de professionele aanpak van de Paardendagen organisatie. In de loop van de ochtend werden er al rijplaten gebracht en ’s middags waren konden we weer gemakkelijk het terrein afrijden toen er zand was gestort.
Voor het verrichten van de keuring was keurmeester Gerda Halff van Boven uit Noord Holland naar Friesland gekomen. Zij gaf commentaar bij iedere beoordeling en gaf zij haar mening over de stand van zaken bij de rasgroepen.
In de ochtend vonden de keuring plaats van de volgende groepen:

Eigenaar Ras  Leeftijdsgroep   Mnl/vrl NHSB Naam winnaar
E.C.W. de Haas Wetter 9-24 mnd Vrl 2981134 Froukje
J. Keizer Wetter 9-24 mnd Mnl 3012180 Binne
D. Schiepers Stabij 9-24 mnd Vrl 3021285 Janon
H. Corbee Stabij 9-24 mnd Mnl 2992389 Keimpe
K. Douma Haitsma Wetter tot 24 Mnd Vrl 2865590 Welske
M. Ruiter Wetter tot 24 mnd Mnl 2910735 Murk
Mevr Bosstad Stabij tot 24 mnd Vrl Na-inschrijving Yfke
M. Adriaanse Stabij tot 24 mnd Mnl 2959110 Benke

Na de pauze werden in vlotte sessie de Fries Kampioenen uit de winnaars van de vier groepen per ras gekozen.
Fries Kampioen Wetter: Murk
Fries Kampioen Stabij: Benke

 

Paardendagen Driezum / Walterswald 2016. Boerendag met geitenkeuring, wetterhoun en stabij keuring en veekeuring. FOTO: MARCEL VAN KAMMEN

 

De eigenaren kregen een beker uitgereikt en moesten zich gereed houden voor enkele fotosessie’s t.b.v. Friese dagbladen.
Wij kijken heel tevreden op dit evenement terug. In september zullen we dit gaan evalueren.
Wij hebben de impressie dat we een evenement te pakken hebben met veel groeipotentieel.
Aan dit verslag zullen we nog foto’s toevoegen en dan zult ook u waarschijnlijk zeggen. Dat zag er wel heel gezellig uit. Waarschijnlijk het meest gezellige evenement van Friesland.
Derk Jan Heslinga

 

 

Heeft u iets leuks of minder leuks met u Stabyhoun meegemaakt, of heeft u gewoon iets te vertellen over u Staby? Stuur het naar webmaster@onzestabyhoun.nl liefst met leuke foto dan wordt het hier geplaatst.Verslag Fries Kampioenschap voor de Friese Stabij en Wetterhoun.

PETscan ExpertiseCentrum

WIJ VRAGEN UW HULP VOOR DE PROMOTIE VAN DE PETSCAN BIJ DIERENARTSPRAKTIJKEN IN NEDERLAND

Als onderdeel van Fairfok [LINKJE] heeft het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren van de Universiteit Utrecht de PETscan ontwikkeld, één van de instrumenten om erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken in beeld te brengen. In deze landelijke database worden de diagnoses van Nederlandse dierenartsen gebundeld, zodat men kan meten wat de belangrijkste ziekten per ras zijn. Voor het welslagen van PETscan moeten nog meer dierenartsen meedoen.

Met de uitkomsten van de PETscan krijgen de wetenschappers inzicht in wat er voor de Nederlandse (ras)hond gedaan kan en moet worden. Prof.dr. Jan Rothuizen van het expertisecentrum: ‘Voor de ernstige problemen zullen we DNA-tests ontwikkelen. Met als resultaat een vroege diagnose, het voorkómen van het fokken van zieke nakomelingen en een snellere en betere behandeling van een dier.

Fokkerijadviezen In de database verzamelt men de diagnose, geboortedatum, het ras, geslacht, gewicht en de chipcode. Naam of adresgegevens van de diereigenaar worden niet geregistreerd, zodat de privacy is gewaarborgd. Het expertisecentrum kan op basis van de PETscan fokkerijadviezen aan de rasverenigingen geven, die hun fokbeleid hierop aan kunnen passen. Omdat de metingen met PETscan continu doorgaan, is het succes van het gevoerde beleid direct zichtbaar. Dierenartsenpraktijken die actief aan PETscan meewerken, ontvangen alle adviezen van het ECGG aan rasverenigingen. Ze kunnen daarmee de fokkers in hun praktijk begeleiden en adviseren.

Hogere dekking nodig Rothuizens team werkt voor de PETscan samen met dierenartsenpraktijken in het hele land. Momenteel is de dekking onder dierenartspraktijken ca.10 procent, terwijl technisch gezien al zo’n 90 procent mee zou kunnen doen. Hoe hoger de dekking, des te waardevoller de PETscan. Rothuizen: ‘Er komen iedere week praktijken bij, maar het zou enorm helpen als de fokkers en eigenaren van honden zelf aan hun dierenarts willen vragen mee te doen. Deelname is gratis, qua tijdsbesteding kost het de dierenarts maar een paar seconden per patiënt, de privacywetgeving wordt volledig gewaarborgd, en we hopen zo ook snel duidelijkheid te kunnen geven over verschillen tussen stamboom en look-alikes.’

Promotiemateriaal Alle deelnemende praktijken krijgen een poster voor in de wachtkamer, een presentatie voor de wachtkamer-tv, en informatieflyers om aan hun klanten mee te geven. Deelnemende praktijken zijn dus al in de wachtkamer direct herkenbaar. Rothuizen roept rashondenfokkers op de PETscan bij hun eigen dierenarts onder de aandacht te brengen:
‘Heeft uw dierenarts nog geen promotiemateriaal in de wachtkamer, dan vraag hem of haar er dan naar.

Help ons om ook uw dierenarts te overtuigen om ook deel te gaan nemen aan de PETscan!’

Professor Rothuizen onderzoek leidt tot structurele gegevens die nodig zijn voor een goed fokbeleid. Onder meer op basis van dit onderzoek kunnen we objectieve voorlichting geven over het te voeren fokbeleid en zo nodig samen met de rasverenigingen

Verslag Clubmatch 2016

Verslag en uitslag van de clubmatch 2016 te Walletake.

Na maanden voorbereidingen treffen was het dan eindelijk zover. 17 september was onze 2e Kampioensclubmatch een feit. Vrijdagavond zijn de lijnen getrokken daar het een buitenlocatie was konden we pas zaterdagochtend vroeg echt opbouwen dus vroeg uit de veren. 40 eigenaren hadden hun Stabij aangemeld om deze te laten zien aan de keurmeesters Dhr Hulzebosch en Mevr. D Striegel.

Een grote opkomst met allemaal mooie reuen en teven die zichzelf mochten presenteren.

Na de opening van de Voorzitter Hein de Winter konden als eerste de “puppy’s” in de ring.
De eigenaren waren natuurlijk best wel gespannen voor wat komen ging. Ze hebben het voortreffelijk gedaan met wellicht wat minder spanning voor de volgende keer. 

Een kleine impressie met wat foto’s

Tijdens de keuringen hebben we het droog gehouden de spetters kwamen precies op het goede moment tijdens de lunch en na afloop.

 

De keurmeesters aan het werk met de schrijvers!

Tussendoor werd er ook nog een loterij gehouden deze werd ook dit jaar weer een succes!

 

 

 

 

 

 

De erekeuringen hebben ook nog voor de lunch plaats gevonden.

De beste pup Elske fan ‘e Twellegeaster Buorren

De beste reu Koen Jelle fan ‘e Âlde Leane
Reserve beste reu Bobby van it Drentse Hiem
Beste teef Baukje fan ‘e Twellegeaster Buorren
Reserve beste Teef Liske-Benthe fan ’t Koekoekswâld
                          De clubwinnaar 2016 is Koen Jelle fan ‘e Âlde Leane geworden

De 1e plaats fokkerijgroep werd behaald door Stabijkennel Út it Suden    

uitslagen clubmatch 2016

 

Fotoverslag clubmatch 2016

Een kleine greep uit de foto’s van de clubmatch 2016 welke gemaakt zijn door Liesbeth Lies.

3y3a3358

3y3a3358

3y3a3376

3y3a3376

3y3a3399

3y3a3399

3y3a3425

3y3a3425

3y3a3432

3y3a3432

3y3a3437

3y3a3437

3y3a3442

3y3a3442

<img src="http://www zithromax pills 500mg.onzestabyhoun.nl/wp-content/uploads/2016/10/3Y3A3448.jpg” alt=”3y3a3448″ width=”320″ height=”480″ />

3y3a3448

3y3a3652

3y3a3652

3y3a3655

3y3a3655

3y3a3666

3y3a3666

3y3a3671

3y3a3671

3y3a3673

3y3a3673

3y3a3696

3y3a3696

3y3a3719

3y3a3719

3y3a3752

3y3a3752

3y3a3767

3y3a3767

3y3a3783

3y3a3783

3y3a3684

3y3a3684

3y3a3786

3y3a3786

3y3a3793

3y3a3793

3y3a3796

3y3a3796

3y3a3820

3y3a3820

3y3a3823

3y3a3823

3y3a3827

3y3a3827

3y3a3837

3y3a3837

3y3a3848

3y3a3848

3y3a3855

3y3a3855

3y3a3862

3y3a3862

3y3a3870

3y3a3870

3y3a3896

3y3a3896

3y3a3903

3y3a3903

3y3a3908

3y3a3908

clubmatch-2016-13

clubmatch-2016-13

clubmatch-2016-10

clubmatch-2016-10

clubmatch-2016-11

clubmatch-2016-11

clubmatch-2016-14

clubmatch-2016-14

clubmatch-2016-16

clubmatch-2016-16

clubmatch-2016-17

clubmatch-2016-17

clubmatch-2016-3

clubmatch-2016-3

clubmatch-2016-4

clubmatch-2016-4

clubmatch-2016-5

clubmatch-2016-5

clubmatch-2016-9

clubmatch-2016-9

clubmatch-20162

clubmatch-20162

3y3a3291

3y3a3291

3y3a3322

3y3a3322

3y3a3334

3y3a3334

3y3a3338

3y3a3338

3y3a3348

3y3a3348

3y3a3291

Aanpassing Fokreglement

Op de ALV jongsleden zijn er een aantal voorstellen gedaan voor het aanpassen van het verenigingfokreglement, deze voorstellen zijn door de leden goedgekeurd. Deze  aanpassingen zijn nodig na aanleiding van het onderzoek van Wageningen en waardoor we genoodzaakt zijn maatregelen te nemen voor het verbreden van het ras. Dekreuen die niet meer aan dit reglement voldoen worden van de lijst verwijderd.  Het gaat hierbij om de volgende punten :

 

2.2.Herhaalcombinaties:
Is niet toegestaan
2.4.Aantal dekkingen:
De reu mag maximaal 2 geslaagde dekkingen per 18 maanden verrichten met een totaal van maximum 8 geslaagde dekkingen gedurende zijn leven.
Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.
NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.
NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.
3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vierde nest is geboren.
4.4.Erfelijke ziekten of aandoeningen.
Wanneer een reu of teef in twee verschillende combinaties één of meer nakomelingen heeft waarbij de ziektes uit artikel 4.3.voorkomen dan wordt het betreffende dier uitgesloten van de fokkerij.
4.3. Aandoeningen: met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt:
  • Epilepsie
Honden die lijden aan epilepsie mogen niet (meer) voor de fokkerij worden ingezet. Een combinatie wordt niet herhaald, indien in een eerder nest van deze combinatie epilepsie is geconstateerd. Directe nakomelingen en nestgenoten van lijders zijn tot en met het derde levensjaar uitgesloten van de fokkerij.
  • PDA (Persisterende Ductus Arteriosus)
  • Heupdysplasie D of E
  • Elleboogdysplasie
Honden die klinische verschijnselen laten zien van bovengenoemde aandoeningen.
–      Celebrale Dysfunctie
Minimaal 1 dier moet vrij zijn, ofwel door een DNA-test, ofwel omdat beide ouderdieren al getest waren en vrij waren. Een combinatie waarvan beide ouderdieren drager zijn van het gemuteerde gen voor CD wordt niet toegestaan
Tevens is er besloten om een dekreu na 6 geslaagde dekkingen niet meer te promoten via onze website, de laatste 2 dekkingen mogen uiteraard nog wel maar we promoten hem niet meer omdat we dan de andere reuen een betere kans willen geven. We hopen dat met deze nieuwe regels alle reuen van de lijst gebruikt gaan worden. De aanpassingen zijn noodzakelijk om voorlopig te voorkomen dat we een ander ras in moeten gaan kruisen. We willen  jullie daarom ook vragen om zo min mogelijk te selecteren op bijv. uiterlijk, hd uitslag of  neuro uitslag, dit moeten we los gaan laten. Doen we dit niet dan krijgen we binnen een aantal jaar kruisingen in plaats van Stabij’s. Ons motto moet worden liever een Stabij met minder uiterlijke kenmerken dan geen Stabij!
Het volledige reglement vind u hier
Namens de Fokkerijzaken,

Amanda Uijtdehaag

Secretaris fokkerijwerkgroep  Onze Stabyhoun

onze_stabyhoun_mail

Toekomst van de Stabyhoun!

 

bijkedei2015_11Naar aanleiding van het onderzoek door de Universiteit van Wageningen, de NVSW heeft dit laten uitvoeren, willen wij onderstaande bij jullie onder de aandacht brengen.

 

 

wageningen

 

 

Uit het rapport van Wageningen is gebleken dat er twee opties zijn om het ras te verbeteren:

 

1. ofwel consequent op verwantschap te sturen.
2. ofwel systematisch uit te kruisen met andere rassen.

De conclusie van de werkgroep fokkerijzaken:

Wij betreuren het dat Onze Stabyhoun niet bij het onderzoek is betrokken, daardoor kan er geen complete en duidelijke informatie ontstaan. Ook betreuren we het dat door te strenge selectie en het isoleren van fokdieren binnen een vereniging het ras zodanig is verkleind dat deze maatregelen nodig zijn. In het opstarten van dit project is er een werkgroep (outcross) ingesteld, nadat het onderzoek allang was gedaan is ons gevraagd om hier aan deel te nemen. Echter wordt door de NVSW alleen gesproken over outcross, terwijl onze werkgroep veel meer ziet in het verbreden van het ras dus puntje 1. Wij vinden de eerste logische stap dan ook dat de fokdieren van de NVSW niet langer gesloten blijven maar ingezet kunnen worden voor iedereen, ook buiten de rasverenigingen. Onze werkgroep ziet dit namelijk als het grootste probleem van het ras.

Wij willen nogmaals goed benadrukken dat alle fokkers goed hun best moeten doen om het ras te behouden. Daarbij zullen concessies gedaan moeten worden wat betreft uiterlijke kenmerken. Wij zien liever (tijdelijk) een Stabijhoun met wat minder uiterlijke kwaliteiten dan een Stabijhoun gekruist met een ander ras en dan dus geen Stabijhoun meer is.

Om zo veel mogelijk Stabijhounen te gebruiken moeten we zeker ook de dragers van het Neuro gen gebruiken. We moeten niet te snel het Neuro gen uit het ras willen krijgen want dan krijg je weer een te kleine genenpoel. Als fokker moet u zeker nu extra uw best doen om een reu of teef uit uw gefokte nesten de fokkerij in te krijgen. Wij zullen hier als werkgroep zeker ook ons best voor gaan doen. Probeer het verwantschap zo laag mogelijk te houden, met lijnteelt verbreden we het ras zeker niet!

De werkgroep fokkerijzaken zal het bestuur adviseren om ons fokreglement aan te passen met een dekbeperking voor reu en teef. Verder zullen we op de jonge hondendagen op zoek gaan naar geschikt fokmateriaal. Ook zullen we met de NVSW een gesprek aangaan en kijken wat de mogelijkheden zijn om alle fokdieren voor iedereen toegankelijk te maken.

 

Met vriendelijke groet,

Werkgroep fokkerijzaken

onze_stabyhoun_mail

Open Frysk Kampioenskip Friese Stabij En Wetterhoun

De rashondenverenigingen “Onze Stabyhoun” en “De Wetterhounvereniging Nederland” zijn twee jonge rashondenverenigingen die zich ten doel hebben gesteld de twee Friese hondenrassen te behouden. Deze doelstellingen zijn gelegen op het behoud van karakteristieke kenmerken van gedrag, gezondheid en uiterlijk.

 

kranten_artikel_van_toen_foto wetter
Beide verenigingen werken goed samen en deze samenwerking resulteert in de organisatie van het Open Frysk Kampioenschap Friese Stabij en Wetterhoun.fotogalerie-cat60-4023-_dsc1
Het kampioenschap biedt beide verenigingen de mogelijkheid zich te presenteren aan een groot publiek en kan daarmee de doelstelling van beide verenigingen onder de aandacht brengen. Daarnaast is het een unieke gelegenheid om de Friese hounen zelf en haar geschiedenis een grotere bekendheid te geven. Beide hondenrassen werden in de tijd eerder als Fries hondenras gekwalificeerd dan als Nederlands ras.

 

Het kampioenschap is onderdeel van de Paardendagen (Boerendag) te Wouterswoude. Op deze Boerendag (zaterdag 30 juli 2016) worden al een aantal andere Friese agrarische cultuurdragers gekeurd. Dit zijn naast de (Friese) paarden, het Fries rundvee en de Friese geiten. De beide Friese hondenrassen passen prima in dit rijtje en als Friese (boerderij)honden zullen ze hun plek vinden op de Boerderijdag. De plaats van handeling, Wouterswoude, is gelegen in een streek waar de Fryske hounen, een lange geschiedenis hebben als (arbeiders) jachthond op hermelijnen, mollen en wezels.

 

Zoals u bovenstaande alinea’s kunt afleiden zijn beide besturen bijzonder content dat ze onderdeel worden van een zo groot evenement als de Paardendagen – het leukste evenement van Friesland.

 

Naast genoemde veekeuringen zijn een groot en divers aantal andere activiteiten op de Paardendagen/Boerderijdag . Wij raden u zeker aan om even te kijken op de website van de Paardendagen. Het is een groots en meerdaags opgezet evenement met vertier voor het gehele gezin. http://www.paardendagen.nl/?land=nl&id=75

 

Zoals in de aanhef staat vermeld: de verenigingen richten zich op kenmerken van gedrag, gezondheid en uiterlijk. Uiterlijkheden staat dus niet voorop!! Graag laten wij dus zien wat de Friese Stabij en de Wetterhoun allemaal in zijn mars heeft. Dit doen wij door het geven van een jachtdemonstratie en een hondenkeuring.

 

Wij hebben de bekende keurmeester  bereid gevonden de Friese hounen te keuren. Aangezien de uiterlijke kenmerken niet van het hoogste belang zijn zal er een keuring worden opgezet die wat anders samengesteld dan bij landelijke hondenshows. Het gaat er dus wat anders aan toe! verdere uitleg en inschrijven kunt u hier vinden.