Algemene Ledenvergaderingen

Hieronder vindt u de jaarverslagen, notulen en aankomende agenda.
 Agenda ledenvergadering 2015  Agenda ledenvergadering 2015
 notulen_12-04-2014_definitief  notulen_12-04-2014_definitief
voorstel_aanpassing_fokreglement_onze_stabyhoun voorstel_aanpassing_fokreglement_onze_stabyhoun
voorstel_aanpassen_huishoudelijk_reglement voorstel_aanpassen_huishoudelijk_reglement


Algemene ledenvergaderingen 12-04-2014 Soest


 Notulen Algemene ledenvergaderingen 2013
   Jaarverslag Onze Stabyhoun 2013/2014
   Jaarverslag werkgroep fokkerijzaken 2013/2014