Bijzondere Algemene Leden Vergadering 2021

Naar aanleiding van het per direct dd. 21 september 2021 opstappen van 3 bestuursleden is er op zondag 21 november 2021, 13.30 uur, in de kantine van de Oranjehal van WWNA., Bentweideweg 25, 7345 AL Wenum-Wiesel (Noord Apeldoorn) een Bijzondere Algemene Leden Vergadering geweest. Doel van deze BALV was het formeren van een nieuw bestuur en het zeker stellen van de toekomst van onze vereniging.

Klik hier voor de notulen van dit overleg.