Bestuur

Samenstelling bestuur

Het bestuur is opgebouwd uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Daarnaast zijn er 2 algemeen bestuursleden.

De algemeen bestuursleden beheren een van de werkgroepen t.w.:

 • fokkerijzaken,
 • PRzaken
 • Activiteiten.

Tijdens de bestuursvergadering van 18 December 2021 zijn de volgende leden gekozen en benoemd:

 • Ruud Bijloo: ad interim Voorzitter, tevens webmaster & redacteur nieuwsbrief
 • Gerda Nijboer: Penningmeester
 • Petra Halbertsma: secretaris, tevens webmaster
 • Marijke Verwey: Algemeen bestuurslid fokkerijwerkgroep en Activiteiten
 • Anita Hoogeveen: Algemeen bestuurslid, Wetterhounen & Jacht
 • Hillie van der Meer: Algemeen bestuurslid PR & Activiteiten
 • Joke van Gemert: Algemeen bestuurslid, lid fokkerij zaken
 • Hein van Althuis: Algemeen bestuurslid, lid fokkerijzaken

Zie bij contacten de nadere informatie