Bestuur

Samenstelling bestuur

Het bestuur is opgebouwd uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Daarnaast zijn er 2 algemeen bestuursleden.

De algemeen bestuursleden beheren een van de werkgroepen t.w.:

  • fokkerijzaken,
  • PRzaken
  • Activiteiten.

Tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 21 November 2021 is er een nieuw bestuur geformeerd.

Tijdens de bestuursvergadering van 18 December 2021 zijn de volgende leden gekozen en benoemd:

  • Yvonne Schram: Voorzitter
  • Gerda Nijboer: Penningmeester
  • Ruud Bijloo: secretaris, tevens webmaster
  • Marijke Verwey: Algemeen bestuurslid fokkerijwerkgroep en Activiteiten
  • Hillie van der Meer: Algemeen bestuurslid PR & Activiteiten
  • Joke van Gemert: Algemeen bestuurslid, lid fokkerij zaken
  • Hein van Althuis: Algemeen bestuurslid, lid fokkerijzaken

Zie bij contacten de nadere informatie