Toekomst van de Stabyhoun!

 

bijkedei2015_11Naar aanleiding van het onderzoek door de Universiteit van Wageningen, de NVSW heeft dit laten uitvoeren, willen wij onderstaande bij jullie onder de aandacht brengen.

 

 

wageningen

 

 

Uit het rapport van Wageningen is gebleken dat er twee opties zijn om het ras te verbeteren:

 

1. ofwel consequent op verwantschap te sturen.
2. ofwel systematisch uit te kruisen met andere rassen.

De conclusie van de werkgroep fokkerijzaken:

Wij betreuren het dat Onze Stabyhoun niet bij het onderzoek is betrokken, daardoor kan er geen complete en duidelijke informatie ontstaan. Ook betreuren we het dat door te strenge selectie en het isoleren van fokdieren binnen een vereniging het ras zodanig is verkleind dat deze maatregelen nodig zijn. In het opstarten van dit project is er een werkgroep (outcross) ingesteld, nadat het onderzoek allang was gedaan is ons gevraagd om hier aan deel te nemen. Echter wordt door de NVSW alleen gesproken over outcross, terwijl onze werkgroep veel meer ziet in het verbreden van het ras dus puntje 1. Wij vinden de eerste logische stap dan ook dat de fokdieren van de NVSW niet langer gesloten blijven maar ingezet kunnen worden voor iedereen, ook buiten de rasverenigingen. Onze werkgroep ziet dit namelijk als het grootste probleem van het ras.

Wij willen nogmaals goed benadrukken dat alle fokkers goed hun best moeten doen om het ras te behouden. Daarbij zullen concessies gedaan moeten worden wat betreft uiterlijke kenmerken. Wij zien liever (tijdelijk) een Stabijhoun met wat minder uiterlijke kwaliteiten dan een Stabijhoun gekruist met een ander ras en dan dus geen Stabijhoun meer is.

Om zo veel mogelijk Stabijhounen te gebruiken moeten we zeker ook de dragers van het Neuro gen gebruiken. We moeten niet te snel het Neuro gen uit het ras willen krijgen want dan krijg je weer een te kleine genenpoel. Als fokker moet u zeker nu extra uw best doen om een reu of teef uit uw gefokte nesten de fokkerij in te krijgen. Wij zullen hier als werkgroep zeker ook ons best voor gaan doen. Probeer het verwantschap zo laag mogelijk te houden, met lijnteelt verbreden we het ras zeker niet!

De werkgroep fokkerijzaken zal het bestuur adviseren om ons fokreglement aan te passen met een dekbeperking voor reu en teef. Verder zullen we op de jonge hondendagen op zoek gaan naar geschikt fokmateriaal. Ook zullen we met de NVSW een gesprek aangaan en kijken wat de mogelijkheden zijn om alle fokdieren voor iedereen toegankelijk te maken.

 

Met vriendelijke groet,

Werkgroep fokkerijzaken

onze_stabyhoun_mail