Aanpassing Fokreglement

Op de ALV jongsleden zijn er een aantal voorstellen gedaan voor het aanpassen van het verenigingfokreglement, deze voorstellen zijn door de leden goedgekeurd. Deze  aanpassingen zijn nodig na aanleiding van het onderzoek van Wageningen en waardoor we genoodzaakt zijn maatregelen te nemen voor het verbreden van het ras. Dekreuen die niet meer aan dit reglement voldoen worden van de lijst verwijderd.  Het gaat hierbij om de volgende punten :

 

2.2.Herhaalcombinaties:
Is niet toegestaan
2.4.Aantal dekkingen:
De reu mag maximaal 2 geslaagde dekkingen per 18 maanden verrichten met een totaal van maximum 8 geslaagde dekkingen gedurende zijn leven.
Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.
NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.
NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.
3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vierde nest is geboren.
4.4.Erfelijke ziekten of aandoeningen.
Wanneer een reu of teef in twee verschillende combinaties één of meer nakomelingen heeft waarbij de ziektes uit artikel 4.3.voorkomen dan wordt het betreffende dier uitgesloten van de fokkerij.
4.3. Aandoeningen: met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt:
  • Epilepsie
Honden die lijden aan epilepsie mogen niet (meer) voor de fokkerij worden ingezet. Een combinatie wordt niet herhaald, indien in een eerder nest van deze combinatie epilepsie is geconstateerd. Directe nakomelingen en nestgenoten van lijders zijn tot en met het derde levensjaar uitgesloten van de fokkerij.
  • PDA (Persisterende Ductus Arteriosus)
  • Heupdysplasie D of E
  • Elleboogdysplasie
Honden die klinische verschijnselen laten zien van bovengenoemde aandoeningen.
–      Celebrale Dysfunctie
Minimaal 1 dier moet vrij zijn, ofwel door een DNA-test, ofwel omdat beide ouderdieren al getest waren en vrij waren. Een combinatie waarvan beide ouderdieren drager zijn van het gemuteerde gen voor CD wordt niet toegestaan
Tevens is er besloten om een dekreu na 6 geslaagde dekkingen niet meer te promoten via onze website, de laatste 2 dekkingen mogen uiteraard nog wel maar we promoten hem niet meer omdat we dan de andere reuen een betere kans willen geven. We hopen dat met deze nieuwe regels alle reuen van de lijst gebruikt gaan worden. De aanpassingen zijn noodzakelijk om voorlopig te voorkomen dat we een ander ras in moeten gaan kruisen. We willen  jullie daarom ook vragen om zo min mogelijk te selecteren op bijv. uiterlijk, hd uitslag of  neuro uitslag, dit moeten we los gaan laten. Doen we dit niet dan krijgen we binnen een aantal jaar kruisingen in plaats van Stabij’s. Ons motto moet worden liever een Stabij met minder uiterlijke kenmerken dan geen Stabij!
Het volledige reglement vind u hier
Namens de Fokkerijzaken,

Amanda Uijtdehaag

Secretaris fokkerijwerkgroep  Onze Stabyhoun

onze_stabyhoun_mail