Algemene Ledenvergadering 2021

Voor in uw agenda.

Onder voorbehoud van mogelijke overheidsmaatregelen m.b.t. Corona wordt op 5 Juni 2021 de ALV-2021 gehouden.

Zodra er meer bekend is zullen wij U hierover informeren.