Wandelingen

Door Nederland organiseren wij diverse wandelingen, waar onze hounen heerlijk kunnen ravotten. U komt dan ook in contact met andere staby eigenaren waarmee u ervaringen uit kunt wisselen. Verder is er op sommige wandelingen fokgeschikheidskeuring mogelijk, voor als u uw hond wil inzetten voor de fokkerij.

In de kolom hier onder vind u door ons of leden van onze vereniging georganiseerde wandelingen.