Themadag fokkerij

Op 14 oktober a.s. organiseren wij een themadag fokkerij.

De fokkerij van de Stabyhoun staat voor belangrijke keuzes.
Bij ongewijzigd beleid loopt deze op termijn vast en verliest het ras zijn bestaansrecht.

En dat geldt niet alleen voor de Stabyhoun, maar ook Kooikerhondje, Markiesje, Wetterhoun, Drentsche Patrijshond enz.

Sommige rasverenigingen hebben al keuzes gemaakt als ondersteunend genetisch onderzoek, strengere selectiecriteria, breed fokken,  inkruisen of nieuwe founders fokken en deze inkruisen.

Wij hebben de geneticus Pieter Oliehoek bereid gevonden om ons hierbij te helpen een keuze te maken. Als wijzelf geen keuze maken wordt het straks voor ons gedaan. Het is belangrijk dat keuzes breed gedragen worden en niet eenzijdig worden opgelegd. Daarom ook, wordt uw deelname zeer op prijs gesteld. Het resultaat van deze dag zal de aanzet kunnen zijn voor ons fokbeleid.

Agenda

  1. Opening
  2. Analyse van de populatie door Pieter Oliehoek
  3. Mogelijkheden die ons ras kunnen helpen door Pieter Oliehoek
  4. Discussie over de haalbaarheid van diverse keuzes
  5. Sluiting

 

Datum 14-10-2017 aanvang 14:00 uur

Plaats en adres: Hoefslag 132, 3862 KD Nijkerk

Meldt u aan via het formulier hieronder.

kosten voor zaalhuur, spreker en koffie/thee: 15 euro per persoon over te maken op:

bankrekening t.n.v. ONZE STABYHOUN
Omschrijving: themadag fokkerij
IBAN: NL18INGB0008091339